Αποποίηση Ευθύνης


Ακριβής Πληροφόριση

Η ιστοσελίδα
gorgonastudios.gr είναι συνεχώς σε εξέλιξη και ενημερώνεται συχνά. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάξει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Δημοσιευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών ενοικίασης  και των ειδικών προσφορών μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οποιαδήποτε αναφορά είτε από ή προς οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία δεν αποτελεί ούτε υπονοεί έγκριση ή σύσταση από www.gorgonastudios.gr εκτός αν αναφέρεται ρητά.

Αποκλίσεις

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών μεταξύ του  gorgonastudios.gr και ενός έντυπου, ηλεκτρονικού ή προσωρινά αποθηκευμένου αντίγραφου, ή πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε μια άλλη ιστοσελίδα, η πληροφορία σχετικά με gorgonastudios.gr υπερισχύει.

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα που σχετίζεται με την ενοικίαση των μονάδων διαμέρισμα υπόκειται στο σύνολό του με τους όρους της μίσθωσης που διέπουν κάθε μίσθωση που έχουν συναφθεί μεταξύ του gorgonastudios.gr και των πελατών της. Οποιαδήποτε ανακολουθία μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα και σε μία μίσθωση, πρέπει να επιλυθεί, σε όλες τις περιπτώσεις, υπέρ των όρων της μίσθωσης.

 

Εμπορικό σήμα & πνευματικά δικαιώματα

Σε αυτή την ιστοσελίδα περιέχονται τα εμπορικά σήματα του gorgonastudios.gr. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπεται να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων www.gorgonastudios.gr χωρίς γραπτή άδεια.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ιστοσελίδα gorgonastudios.gr δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες και στους επισκέπτες μας την πιο άνετη και εύκολη πλοήγηση που είναι δυνατή. Παρκαλουθούμε την σύγχρονη τεχνολογία και την υιοθετούμε στο website μας ώστε να αποδίδεται σωστά η πληροφορία τόσο απόκινητά smartphones & tablets όσο και από desktop web browsers. Το gorgonastudios.gr έχει δοκιμαστεί με τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης στο Web:

  •  Microsoft Internet Explorer 10 και άνω
  •  Google Chrome τρέχουσα έκδοση
  •  Firefox τρέχουσα έκδοση

 

Επίσης, το gorgonastudios.gr ελέγχει τακτικά και υποστηρίζει σύγχρονες φορητές συσκευές όπως Apple, Samsung, Blackberry και τα προϊόντα της Google.